Tancar

Fira Barcelona
Recinte Montjuïc
Avda. Reina Maria Cristina s/n
08004 Barcelona

Tel: 902 233 200
Fax: 93 233 21 98
E-mail: info@firabarcelona.com

Fira Internacional de Barcelona
CIF: Q-0873006-A
Inscrita en el Registre Oficial de Fires de Catalunya, al foli 7, Llibre I
Per a qualsevol consulta o petició relativa a dades de caràcter personal, i/o d’empresa, dirigeixin-se al correu datos@firabarcelona.com.

Alimentaria Exhibitions SLU
Av. Reina Mª Cristina, s/n
08004 Barcelona

Tel: 902 233 200

CIF: B-62704457
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 34.275, Foli 56 Fulla núm. B-246.873.
Per a qualsevol consulta o petició sobre dades de caràcter personal i/o d’empresa, es pot dirigir al següent correu electrònic:
datos.alimentaria@alimentaria.com.